ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK

AZ AFFIBANK.EU INTERNETES OLDAL ÉS PARTNEREI A SZOLGÁLTATÁSIAKAT A JELEN FELTÉTELEK ÉS KORLÁTOZÁSOK ÉRTELMÉBEN NYÚJTJÁK.

1. ELFOGADÁS

1.1 Az („Internetes oldal", “AffiBank.eu” vagy “AffiBank”) olyan szolgáltatás, amit a Mercier, s.r.o. társaság nyújt („Társaság”), székhelye: Karpatské nám. 10, 831 06 Bratislava, Szlovákia, statisztikai számjele: 35730072, bejegyezve a Bratislava I. Járásbíróság Cégjegyzékében, részleg: sro, betétszám: 15760/B, amely az affibank.eu portál tulajdonosa.

1.2 Az affibank.eu használatának folytatásával Ön kötelezi magát és egyetért a jelen „ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK („Feltételek”) használatával a MAGÁNÉLET VÉDELMÉNEK ALAPELVEIVEL együtt, melyek az Internetes oldal és az Ön közti viszonyt szabályozzák a jelen honlap és az összes egyéb helyi törvény használatával összefüggésben.

2. AZ INTERNETES OLDAL HASZNÁLATA

2.1 A jelen honlap a felhasználók részére hozzáférést nyújt az online tartalomhoz és a kötődő szolgáltatásokhoz („Szolgáltatás”), és fizetési processzorként szolgál az elektronikus könyvek (e-book) és az online tartalom értékesítéséhez.

2.2 A használati licenc korlátozása: Az AffiBank Önnek korlátozott, személyes, nem exkluzív, nem átvihető, visszahívható licencet oszt ki a dokumentumaink Ön általi saját személyes felhasználására. Az AffiBank bármikor, bármilyen oknál fogva visszautasíthatja a licenc kiosztását vagy lezárhatja az ilyen licencet.

2.3 Tartalomhoz tartozó licenc: A tartalom feltöltésével vagy bármilyen anyag, használati utasítás elküldésével az Internetes oldalra az AffiBank részére Ön engedélyt ad (vagy garantálja azt, hogy a tulajdonos kizárólagosan engedélyezte az ilyen jogosultságot), permanens, visszahívhatatlan, nem exkluzív, illetékektől mentes jogosultságot és licencet nyújt az ilyen anyagok értékesítésére, leszállítására, használatára, reprodukálására, módosítására, közzétételére, lefordítására, disztribúciójára az AffiBank internetes szolgáltatása keretén belül.

2.4 Alkalmatlan tartalom. Amennyiben Ön belép az AffiBank Internetes oldalára, egyetért azzal, hogy Ön nem fog feltölteni, letölteni, megjeleníteni, kihasználni, küldeni vagy bármilyen módon továbbítani bármilyen olyan tartalmat, amely:

 (a) sértő, gyalázó, obszcén, pornográf vagy fenyegető;
 (b) pártfogolja az olyan viselkedést vagy felszólít az olyan viselkedésre, amely bűnmozgalomhoz vezethetne, ösztönző lehetne a polgárjogi felelősséggel való szembeszállásra, vagy arra, hogy egyéb módon meg legyen szegve bármilyen érvényes törvény, állami, nemzeti vagy nemzetközi törvény vagy rendelet;

2.5 Ön felelős azért, hogy összhangban lesz a jövedelemadóról szóló megfelelő helyi törvényekkel, valamint az illetékes adóhivatalban történő regisztrációval, ha elérte a bevétel törvény által meghatározott limitét.

2.6 A társaság teljes mértékben együttműködik majd a végrehajtó hatalommal vagy ügynökségekkel a jelen Feltételek vagy a kapcsolatos törvények megszegésének vizsgálatánál. 

2.7 Összeköttetés csak angol nyelvben lehető.

 

3. ÁRAK ÉS FIZETÉSEK

3.1 Az Internetes oldalon az egyes áruknál feltüntetett árak változhatnak a Szerző vagy az Eladó meggondolása szerint.

3.2 Csak a dombornyomott MasterCard, VISA, PayPal, WebMoney, QIWI kártyával történő fizetés támogatott, felhasználva a megfelelő fizetési eszközöket.

3.3 A jutalékok elszámolása a hónap tizenötödik és utolsó napjával történik; a bankszámlán keresztüli térítések feldolgozása a következő három (3) munkanap folyamán történik.

3.4 A banki utalások költségeit a fogadó téríti.

3.5 Pénzvisszafizetési garancia. Minden fogyasztónak 65 napja van a pénzvisszafizetésre. Az ügyfelek a pénzvisszafizetést írásos kérvény alapján igényelhetik, feltüntetve az okot, a nevet, a címet, az e-mailt, a vásárlási tranzakció számát. A reklamáció elintézése 14 napon belül, a pénz visszafizetése pedig postán vagy egyéb lehetséges módon történik, beleértve a külsős társaság szolgáltatásait is a készpénznél vagy a csekknél.

 

4. VÉDEJEGYEK

4.1 Az Internetes oldalon az AffiBank védjegye (amely magába foglalja az AffiBank megnevezést és az AffiBank logóját) és egyéb, a termékekhez és a szolgáltatásokhoz tartozó védjegyek vannak feltüntetve, melyek a megkülönböztetésre szolgálnak. Ezek a kereskedelmi márkanevek és védjegyek a Társaság tulajdonát képezik vagy a Társaság ezekre licenccel rendelkezik, és a kapcsolatos szellemi tulajdonjoggal együtt védettek a másolással és az utánzással szemben a nemzeti és nemzetközi jog szerint, és nem sokszorosíthatóak, sem másolhatóak a Társaság kifejezett írásos beleegyezése nélkül.

4.2 Korlátozás nélkül tilos használni a védjegy bármely tárgyát:

 (a) az Ön védjegyén belül, akár egészében, akár csak részben;
 (b) az olyan tevékenységekkel, termékekkel vagy szolgáltatásokkal kapcsolatban, melyek nem kötelezettségek, vagy melyeket nem a Társaság nyújtott;
 (c) olyan módon, amely félrevezethető, hamis vagy egyértelműtlen lehet; vagy olyan módon, amely lenézi a Társaságot vagy annak információit, termékeit vagy szolgáltatásait (beleértve a jelen honlapot is).

 

5. SZERZŐI JOG 

5.1 A jelen honlap és bármely része, Információk, szöveg, grafika, logók, képek, hangok, linkek, valamint a honlapon publikált vagy egyéb módon feltüntetett minden egyéb információ és szoftver (Információ) vagy a Társaság kizárólagos tulajdonát képezi, vagy ezekre a társaság licenccel rendelkezik, és azon esetek kivételével, melyek kifejezetten fel vannak tüntetve a jelen Feltételekben, nem másolhatóak, disztribuálhatóak, közzétehetőek, újrapublikálhatóak, reprodukálhatóak, sem sugározhatóak semmilyen módon és semmilyen eszközzel, legyen az elektronikus, mechanikus, fénymásolás, felvétel, vagy egyéb, a Társaság előzetes írásos beleegyezése nélkül. Korlátozás nélkül a Társaság ilyen beleegyezése nélkül Ön nem hozhat létre származtatott művet az Internetes oldal egyik részéből sem, és nem tehet kereskedelmi jellegűvé semmilyen olyan információt, terméket vagy szolgáltatást, amit az Internetes oldal bármely részéről szerzett be.

 

6. FELELŐSSÉGKORLÁTOZÁS

6.1 Az Internetes oldal szolgáltatásait „úgy kapja, amilyenek”, és olyan hozzáférésűek, „ahogyan az lehetséges”. Az AffiBank és/vagy a szállítói bármikor javíthatnak és/vagy módosíthatnak az AffiBank honlapján. Az ‘AffiBank’ honlapja és/vagy az AffiBank szállítói semmilyen ok miatt nem tesznek nyilatkozatot megfelelősségről, megbízhatóságról, elérhetőségről, operatívságról és pontosságról az AffiBank internetes oldalán feltüntetett információkról, termékekről és szolgáltatásokról. Az AffiBank Internetes oldal és az AffiBank beszállítói semmilyen esetben sem garantálják és nem is vállalnak felelősséget semmilyen közvetlen, közvetett, büntetőjogi, anyagi, nem anyagi, ezt követő károkért vagy bármilyen olyan károsodásért, mint a használhatatlanság miatti kár, adatkárosodás, hírnévkárosítás, elmaradt haszonból eredő kár, amely az AffiBank internetes oldal üzemelésének felhasználásából adódik vagy ezzel bármilyen módon kapcsolatos, legyen az a fizetési kapu megszakítása, késedelme, működésképtelensége, vagy az AffiBank Internetes oldalának vagy szolgáltatásainak,  szolgáltatásból eredő nyereségnek használhatatlansága, vagy üzemképtelenség, vagy az AffiBank honlapról megszerzett bármilyen információ, szoftver, termék, szolgáltatás és kapcsolatos grafika miatt, vagy egyéb olyan károk, melyek az AffiBank Internetes oldal használatával keletkeztek, akár szerződések, bűntett, gondatlanság alapján vagy más módon keletkeztek. Ha nincs megelégedve az AffiBank honlap bármely részével, vagy a jelen Feltételek bármely cikkelyével, az Ön szabad választásán és kizárólagos döntésén múlik, hogy a továbbiakban ne használja az AffiBank honlapját. 

6.2 Kimondottan éri és egyetért azzal, hogy az Internetes oldal használata az Ön teljes felelőssége alá tartozik, és hogy a letöltött vagy a jelen Internetes oldal felhasználásával bármilyen egyéb módon megszerzett anyag az Ön részére az Ön saját szabad cselekedetére és kockázatára érhető el, és Ön felelős a számítógép bármilyen megrongálásáért, adatvesztésért, amely bármilyen ilyen anyag letöltéséből adódik.

6.3 Kártérítés: A jelen honlap használatával kötelezettséget vállal, hogy az AffiBanktól és partnereitől nem fog kártérítést követelni semmilyen közvetlen, közvetett, büntetőjogi, anyagi, nem anyagi vagy ebből adódó kárért (beleértve a jogi képviselők illetékeit és a járulékos költségeket is), még akkor sem, ha szerződéses cselekedettel, gondatlanságból, vagy egyéb jogellenes cselekedetekkel keletkeztek volna, vagy a jelen Feltételekből adódóan vagy ezekkel kapcsolatosan keletkeztek volna, sem pedig olyan személyi kár miatt vagy tulajdon megrongálásáért indított bármilyen per miatt, a jelen szerződésből keletkezett, még akkor sem, ha az AffiBank honlapja a múltban az ilyen kár lehetséges forrásaként volt feltüntetve. Amennyiben a felelősség az AffiBank oldalán lesz kimutatva, a kártérítés korlátozva lesz az áruért vagy szolgáltatásért kifizetett összeggel.

6.4 Feltételek elkülöníthetősége: A jelen Feltételek bármely részének érvénytelensége vagy behajthatatlansága nem befolyásolja azon egyéb rész érvényességét vagy jogi behajthatóságát, melyek teljes mértékben érvényesek maradnak.

6.5 Feltételek módosításai: Az AffiBank fenntartja a jogát, hogy a jelen Feltételeket bármikor módosíthatja, és Ön felelős a feltételek rendszeres megismeréséért. Az Internetes oldal használatának folytatása az ilyen módosításokat követően azt feltételezi, hogy Ön egyetért a módosításokkal.

6.6 Viták megoldása: A jelen feltételekből adódó minden egyes konfliktus, vita vagy igény („Vita”) megoldása elsősorban a felek megegyezésével történik majd, és amennyiben nem kerül sor írásos konszenzusra, továbbítva lesz az Eladó székhelye szerinti bíróságra.

 

IGAZOLÁS

AZÁLTAL, HOGY HASZNÁLJA AZ AFFIBANK SZOLGÁLTATÁSAIT, VAGY HOGY AZ INTERNETES OLDALHOZ (WWW.AFFIBANK.EU) HOZZÁFÉR, IGAZOLJA, HOGY MEGISMERKEDETT A JELEN ÁLTALÁNOS FELTÉTELEKET, ÉS KÖTELEZETTSÉGET VÁLLAL, HOGY IGAZODNI FOG EZEKHEZ.

Updated 25.10.2013