ZÁSADY OCHRANY SOUROMÍ

Omlouváme se, zatím je aktualizováno slovenské znění, překlad se připravuje.

Vaše súkromie berieme vážne a chceme, aby ste vedeli, akým spôsobom zbierame, používame, zdieľame a chránime Vaše informácie. Tieto zásady boli aktualizované do súladu s aktuálnou legislatívou EÚ, Nariadenie č. 2016/679 (GDPR).

Zásady ochrany súkromia stanovujú:

 • Ktoré informácie sa zbierajú
 • Spôsob, akým sa informácie spracúvajú
 • Spôsob, akým sa informácie zdieľajú
 • Spôsob, akým informácie chránime
 • Vaše práva pri spracovaní informácií
 • Ďalšie podmienky

Rozsah pôsobnosti

Tieto Zásady sa vzťahujú na domény a stránky affibank.eu (portál určený primárne na realizáciu predaja a platieb), submind.eu (portál určený primárne na marketingovú komunikáciu) ako aj všetky subdomény, napr. api.submind.eu, spot.submind.eu a podobne (v ďalšom texte Web stránka) a môžu byť podľa potreby priebežne aktualizované.

Náš záväzok k ochrane súkromia

Vaše súkromie je pre nás dôležité. Aby sme dosiahli čo najlepšiu ochranu Vášho súkromia, predkladáme toto prehlásenie, ktoré vysvetľuje naše praktiky pre online prostredie a Vaše možnosti voľby pre spôsob, akým sa s Vašimi informáciami nakladá.

Tieto podmienky sa vzťahujú na všetky informácie získané z alebo poslané na web stránku submind.eu. Naša Web stránka môže obsahovať odkazy na iné stránky, prevádzkované tretími stranami. Nezodpovedáme za spôsob spracovania a zásady ochrany súkromia týchto web stránok tretích strán.

Využitím Web stránky a/alebo poskytnutím svojich údajov súhlasíte so zberom a spracovaním údajov, ktoré tu odovzdáte v súlade s týmito Zásadami ochrany súkromia.

1.Ktoré údaje zbierame

1.1.Interakcia web a váš browser cez anonymný prístup

Naša Web stránka nie je nastavená na automatický zber osobných údajov, z ktorých sa dá identifikovať osoba, a ani neosobných identifikačných údajov jednotlivých návštevníkov Web stránky. Rozoznáva domáci server návštevníka, ale nie e-mailové adresy. Napríklad vieme určiť, ktorý Internetový operátor zabezpečil komunikáciu návštevníka, ale nie mená, adresy alebo iné informácie o návštevníkoch, ktoré by mohli identifikovať detaily návštevníka našej Web stránky. Zozbierané informácie slúžia výhradne pre interné účely pre technickú podporu bezpečným spôsobom. Tieto informácie je možné odovzdať iba vo výnimočných prípadoch nariadenia príslušných štátnych orgánov alebo môžu pomôcť zistiť a označiť zodpovednosť v prípade akejkoľvek webovej kriminality, potvrdzujúcej poškodzovanie alebo poškodenie Web stránky alebo iných; ak sa také prípady vyskytnú.

1.2.Interakcia web a aktívny partner

Na niekoľkých miestach našej Web stránky Vás môžeme vyzvať na poskytnutie údajov, ktoré nám umožnia preveriť, či ste oprávnení k prístupu a použitiu určitých informácií, zdrojov alebo služieb dostupných na našej Web stránke, aby sa zabezpečilo objednanie; aby sa zabezpečilo rozšírenie možnosti Vašich prístupov; aby sme Vám vedeli asistovať našimi službami technickej podpory; aby sme Vás vedeli navigovať po návšteve, alebo aby sme vedeli zabezpečiť zákaznícky vzťah medzi Vami a nami. Pre Vás môžu byť úplne voliteľné alebo povinné aby ste mohli služby využívať.

Ak sa registrujete ako autor alebo affiliate, budete požiadaní o nasledovné obchodné alebo formálne údaje, potrebné k hladkému priebehu obchodných vzťahov, platieb a legislatívnych požiadaviek: Meno, priezvisko, e-mail, heslo, poštová adresa, PSČ, štát, banka, kód banky, číslo účtu, swift, mena, DIČ.

1.3.Korešpondencia a prieskumy

Môžeme od Vás požadovať údaje, vrátane údajov, ktoré umožnia osobnú identifikáciu:

 • ak sa registrujete na tejto Web stránke alebo na inej stránke, ktorá prevádzkuje službu pre ‘submind.eu’ alebo na stránke, ktorá uľahčuje Vaše aktivity na Web stránke; také Web stránky môžu poskytovať Vaše osobné údaje a Vašich transakciách.
 • osobnú korešpondenciu ako sú e-maily alebo listy, prípadne ak nám pošlú korešpondenciu o Vašich aktivitách alebo zverejnia na stránke iní užívatelia alebo tretie strany, smieme zozbierať do súboru, ktorý Vám prislúcha.
 • keď skúmame spätnú väzbu prostredníctvom online prieskumu.

NEZBIERAME:

Čísla kreditných kariet alebo iné informácie o číslach účtov, ktoré sa vzťahujú na platobné nástroje alebo prostriedky. Vaše prípadné nákupy sa realizujú prostredníctvom tretích strán ako sú platobné inštitúcie, napr. PayPal, VUB eCard, WebMoney. Údaje o karte si vyžiada vždy iba konkrétna aplikácia tej platobnej inštitúcie a žiadnym spôsobom sa nedostanú do našich systémov.

2.Ako údaje použijeme

Web stránka použije Vaše osobné informácie iba pre určité účely. Údaje, ktoré nám poskytnete použitím Web stránky ako sú meno alebo e-mailová adresa, budú uchované ako dôverné a využije sa pri komunikácii na zabezpečenie ktorejkoľvek za Vašich objednávok z tejto stránky, platobnej stránky alebo po transakcii a na komunikáciu v rámci Vášho vzťahu s nami.

My a/alebo autorizovaná tretia strana smie použiť patričný osobný údaj na spracovanie Vašej objednávky. Takisto smie byť použitý na oznámenie stavu Vašej objednávky, mimoriadnych ponúk, propagácie, aktualizáciu informácie, a nových produktov alebo služieb, alebo ponúk tretích strán v rozsahu Vášho záujmu. Autorizované tretie strany, ktorým je pridelený prístup k Vašim údajom, budú zaviazaní udržiavať informácie ako dôverné a nepoužiť ich pre iné účely ako udržiavať služby, ktorými sú zaviazaní pre ‘submind.eu’.

Affibank.eu a submind.eu smú navzájom rozšíriť alebo zlúčiť Vaše informácie, zozbierané jednotlivo, prípadne s údajmi tretích strán za účelom marketingu produktov alebo služieb, pričom vaše údaje nebudú poskytnuté smerom von.

Ak by boli na Web stránke reklamy, sú doručené k Vám cez nášho reklamného partnera. Informácie o Vašej návšteve takej stránky, ako aj počet zobrazení alebo preklikov (bez mena, adresy, alebo iného osobného údaju), je použitá na vyhodnotenie štatistík na tej stránke.

3.Pravidlá pre Cookies

Pre účely skvalitnenia služieb, zjednodušenie používania stránky alebo spracovania reklamy smieme my ako aj náš partnerský reklamný provider umiestniť alebo rozlíšiť jedinečný "cookie" vo Vašom internetovom prehliadači. K tomu je návštevníkovi tejto stránky pri jeho prvej návšteve stránky zobrazený oznamovací banner. Oznam zmizne po kliknutí na príslušné pole „OK“.

Cookies sa stali bežnou súčasťou svetového webu a je nepraktické ich zakázať úplne. Preto pokiaľ si neželáte, aby sme v budúcnosti nadviazali ktorúkoľvek zo služieb na predošlé uchované údaje, je možné kedykoľvek po opustení stránky cookie zmazať z browsera.

V súčasnosti smieme zbierať a používať údaje cookies pre účely:

 • Splnenia objednávky a požiadaviek na produkty, služby alebo informácie
 • Prieskumu a analýz
 • Uzatvorenie a riadenie Vašich kont s nami
 • Komunikácia s Vami
 • Marketingová komunikácia

Posielanie aktualizačných informácií a dopyt na účasť v prieskume prebieha tam, kde s tým dobrovoľne súhlasíte pomocou vyznačenia príslušného zaškrtávacieho poľa. Ak usúdite, že taká služba nie je žiadúca, môžete sa kedykoľvek rozhodnúť a odhlásiť sa pomocou vyznačenia príslušného zaškrtávacieho poľa alebo jedným z tu uvedených spôsobov.

4.Bezpečnosť údajov

4.1.Opatrenia na dodržanie a vynútenie pravidiel

Na ochranu proti neautorizovanému prístupu, udržanie správnosti údajov a zabezpečenie správneho zaobchádzania s údajmi, sme prijali primerané fyzické, elektronické a organizačné procedúry na ochranu bezpečnosti a zaistenie informácií ktoré zbierame online. Na prevádzku submind.eu a affibank.eu sme prijali opatrenia a uskutočnili primerané kroky k udržaniu správnych fyzických, technických a administratívnych podmienok bezpečnosti, aby pomohli predísť strate, zneužitiu, neautorizovanému prístupu, prezradeniu alebo pozmeneniu osobných údajov. Aj keď sme prijali primerané opatrenia na ochranu dát, ako sú šifrovanie, SSL, certifikáty, procesná bezpečnosť, žiadny systém alebo prenos dát cez Internet alebo verejnú sieť sa nedá zabezpečiť tak, aby teraz prijaté opatrenia boli na 100% postačujúce aj do budúcna. Preto vynaložíme primerané úsilie na aktualizáciu a minimalizáciu rizík.

4.2.Cezhraničné spracovanie

Dáta sú umiestnené na serveroch osvedčených ISP providerov Websupport a Forpsi, s ktorými máme dlhodobú spoluprácu a majú zavedené potrebné bezpečnostné opatrenia. Krajiny umiestnenia fyzických dátových serverov a záložné dátové centrum: Slovensko a Česká republika.

4.3.Údržba dát:

Budeme udržiavať Vaše údaje tak dlho, kým je Váš účet u nás aktívny alebo podľa potreby pre zabezpečenie služby pre Vás, dodržanie súladu s legislatívou, vyriešenie sporov, a vymoženie našich dohôd.

4.4 Tretie strany

Údaje získané z akýchkoľvek zdrojov, či už priamym zadaním užívateľa alebo referral, nevymieňame so žiadnymi tretími stranami mimo pôsobnosť vlastnej spoločnosti. V rámci vlastnej siete domén je výmena dát prípustná, čo znamená aj to, že je možné, že v rámci prihlásenia k službám affiliate služby affibank.eu alebo ako partneri cez mercier.sk budete kontaktovaní na súhlas byť v newsletteri, ktorý je prevádzkovaný službou submind.eu. Naopak, prihlásenie na newsletter do submind.eu v žiadnom prípade neznamená, že sa stávate affiliate.

5.Ako môžete pristúpiť alebo opraviť Vaše informácie

K Vašim osobným údajom sa môžete dostať cez Internet nasledovne:

 • pokiaľ máte vytvorené autorské alebo affiliate konto: po prihlásení do Vášho členského účtu. Vyžiadať obnovenie strateného alebo zabudnutého hesla je možné tu.
 • pokiaľ sa jedná o opravu údajov pre správu newsletterov, kliknite sem.
 • odhlásenie z newslettera a/alebo marketingových kampaní je možné kedykoľvek jednoduchým kliknutím na ODHLÁSIŤ z hociktorého mailu. Zmena preferencií je možná kliknutím na PREFERENCIE v rámci ktoréhokoľvek mailu.

V prípade ťažkostí nás môžete opraviť kontaktovať prostredníctvom formulára. Prosím, zapamätajte si, pri korešpondencii s nami nám nesmiete posielať finančne citlivé údaje ako sú čísla kreditných kariet.

Pri odhlásení môžete byť ešte požiadaní o vyplnenie nepovinného dotazníka, ktorým vyhodnocujeme dôvody a preferencie tak, aby sme dosiahli čo najvyššiu relevanciu obsahu a služieb. Pri odhlásení z newsletterov môžete potvrdiť, že

 • trváte na výmaze údajov
 • preferujete dať údaj do blacklistu
 • preferujete ponechať údaje v latentnom stave, kedy Vám budeme posielať iba sumárny newsletter 1x za rok (*pripravujeme).

6.Vymazanie účtu

Účet aktívne spolupracujúcej osoby, teda affiliate alebo autor, nesmie byť vymazaný, ale po ukončení spolupráce alebo na požiadanie bude deaktivovaný. Vždy však musí byť k dispozícii minimálne 60 dní alebo do doby finančného vysporiadania záväzkov a pohľadávok. O výmaz aktívneho účtu autora alebo affiliate musíte požiadať písomne prostredníctvom formulára.

7.Aktualizácia zásad

Smieme aktualizovať tieto Zásady z času na čas, keď to bude potrebné. Ak to tak urobíme, aktualizovaná verzia bude umiestnená v príslušnej časti na Web stránke a bude obsahovať dátum aktualizácie. Ak budete chcieť robiť aktualizácie alebo zmeny vlastných údajov, odporúčame Vám skontrolovať si aktuálnu verziu týchto Zásad

8.Kontaktné údaje

Smiete nás kontaktovať v prípade, že zlyhá automatizovaný proces pre opravu alebo zmazanie svojich údajov a potrebujete asistenciu alebo podať námietky. Budeme nápomocní a zabezpečíme nápravu čo najskôr, minimálne do stanovenej lehoty 30 dní.

Aktuálny spôsob kontaktovania je prostredníctvom formulára.

Ostatné obchodno právne náležitosti sú uvedené v Obchodných podmienkach, ktorých súčasť tvorí tento dokument.

Aktualizované 22.05.2018